HÄLLRISTNINGAR  -  NYMÅLAT 2011

Nymålat 6

Evenstorp (Sundals-Ryr 17:1) i Dalsland är en mycket spännande häll. Hällen omnämns 1910, men "upptäcktes" i sin helhet först 1927. Lite märkligt att den inte var känd tidigare, med tanke på att ristningen är nära 16 meter lång och flera av figurerna är mycket djupt huggna. Tyvärr är hällen mycket vittrad på sina ställen, och det är flera stora exfoliationer och bom-partier på hällen. Det är dessutom ett tjockt lager med lav på den.

På ristningen finns det flera intressanta ristningsfigurer, bland annat ett par stora människoliknande figurer, processioner och en del ovanliga "cirkelfigurer".

Vi imålningen hittade vi flera nya figurer och detaljer. Man anade dessutom fler tunna figurer under den tjocka laven, men hällen dåliga skick gör att man inte vågar "skrapa lav" och skrubba så hårt med rotborste som man kanske hade önskat.

 


Centrala delen av hällen ur olika vinklar.
Del av Evenstorpsristningen.
Människoliknande figur.
Orm med nacktofs.
Olika varianter på "cirkelfigurer".

Nymålat 5

I Brodalen finns en skyltad kulturstig som bland annat passerar ett gravfält, en kvarnruin, en storhög och flera hällristningar. Tre av dessa hällristningar håls uppmålade, Bro 3:5, Bro 5:1 och Bro 16:1. I år har jag målat Bro 3:5 och Bro 16:1. På Bro 3:5 hade den gamla färgen fått en mycket vacker rödbrun patina som gjorde sig mycket bra mot den röda graniten. Ristningen syntes faktiskt bättre ned denna patina än när hällen var nymålad med röd färg. Jag beslöt därför att inte måla denna hällen i år, utan återkomma något senare år, och då prova en rödbrun nyans på färgen.

Bro 3:5 var kraftigt överväxt av mossa, och ristningsytan fick borstas fram. När vi dokumenterade hällen för några år sedan, gjordes den helt ren, men var nu helt överväxt. I år gjorde jag rent bara runt själva ristningsytan, men nästa gång tänker jag rengöra hela hällen.

Bro 16:1 ligger alldeles vid en mindre väg, och det skvätter en del grus på hällen, men annars har den klarat sig bra.

 

 

Detalj av Bro 3:5. Observera hur mörkrött berget är.
Detalj av Bro 16:1. Man ser en del grus i bildens överkant. Också denna häll är mycket röd, men med en ljusare nyans.

Nymålat 4

Brastad 18:1, hällen med "solvagnen" är en av de mest avbildade och diskuterade hällristningarna från Bohuslän, och hällen besöks av många.

För några år sedan gjorde vi i "Stiftelsen för dokumentation av Bohusläns hällristningar" en dokumentation av hällen, vilket är till stor hjälp vid målningsarbetet. På hällen är det fyra lager med ristningar, och det är den häll som tagit oss längst tid att dokumentera i förhållande till storleken. Den enda häll som tagit längre tid i timmar räknat är den stora Lökebergsristningen som vi dokumenterade i våras, se vår dagbok på www.hallristning.se. Hällen är också en av de som tar längst tid att måla.

Innan årets imålning hade den gamla målningen tagit mycket stryk och flagat över hela hällen. Vi fick lägga många timmar på att rengöra ristningslinjerna från lav och gammal färg.

Den förra färgen var av den mörkare (mer blå) nyans som vi brukar använda, och vi uppfattade den som otydlig mot det mörka berget. Den nya imålning är gjord med en ljusare nyans som går betydligt mer åt gult. Skulle vara bra att få kommentarer om den nya nyansen. Själv tycker jag det blev bra.

Imålningen är gjord av Tommy och Linnea.

 

Hällen efter årets imålning.
Del av hällen före imålning,
med den gamla flagade färgen kvar.
Innan imålning.
Efter imålning.
Efter imålning.
Efter imålning.

Efter imålning.
Tommy målar Brastad 18:1.

Nymålat 3

Hällristningen vid Grogrinden, Basteröd i Klövedals sn på Tjörn ligger precis vid infarten till Pilane gravfält och den stora skulpturutställningen. Det gör att ovanligt många besöker hällristningen, och de få timmar jag var där för att måla ristningen besöktes den av ett 30-tal personer.

Hällristningen i Basteröd är den först kända på Tjörn och omnämndes redan 1882 av Emil Ekfoff.

 

Hällristningen i Basteröd innan målningen.
Samma häll efter målning.
Detalj av hällristningen i Basteröd innan målningen.
Samma del av hällen efter målning.

Nymålat 2

I slutet av juni målade jag (Tommy) tre skålgropsförekomster i Västra Tunhems sn. Dessa tre hade alla olika karaktär. Västra Tunhem 25:2 ligger väl samlade på den högsta punkten på en åkerholme, och har ett klassiskt skålgropsläge med exponering över åkrarna runt omkring. Men samtidigt ligger de precis jämte ett gravfält som också finns på åkerholmen.

Västra Tunhem 52:1 ligger inte långt från gravfältet, alldeles vid parkeringen till denna. Dessa skålgropar ligger spridda på en plan häll med exponering mot Göta älv.

Västra Tunhem 43:2 är på en rest sten på ett gravfält. Skålgroparnas läge på hällen visar att dessa är gjorda innan stenen restes på gravfältet.

Del av Västra Tunhem 25:2 innan målning.
Samma häll efter målning.
Del av Västra tunhem 25:2.
Västra Tunhem 52:1.
Detalj av Västra Tunhem 52:1. Man ser tydligt hur "ådrig" berghällen är.
Västra Tunhem 52:1, detalj.
Utsikt mot Göta älv från Västra Tunhem 52:1.
Västra Tunhem 43:2. En av skålgroparna är precis vid markytan.

Nymålat 1

Åbyhällen, Tossene 73:1, hittades våren 1967 av Göran Andersson. Hällen ligger alldeles vid Nordens ark.

På hällen finns en mängd djur av olika arter.
Skeppen med sina svampliknande överbyggnader har sin motsvarighet på rakknivar av brons.
Över hällen går en rad med djurspår. En del påstår att det är efter varg...
... men en av de anställda på parken menar att det är spår efter lokatt.
Linnea målar.